if99.net

IF99 ITB

Archive for the ‘tarawih’ Category

[R1-1431H]: Beberapa Dzikir & Doa

without comments

Spesial untuk tante-tante: nisah, dira, desi, titih, eki, dan juga bagi saudara yang memerlukannya. Semoga bermanfaat ^^

Kumpulan beberapa Dzikir dan Doa (tarawih, witir, tahajjud, dhuha, sujud tilawah, dan berbuka puasa), diambil dari berbagai sumber di internet. Semoga Allah membalas kebaikan bagi yang membagikan ilmunya, dengan pahala jariyyah yang terus mengalir.

Untuk doa-doa versi .pdf nya klik disini

Untuk doa-doa versi .docx klik disini

Untuk dzikir al-ma’tsurat pagi mp3 bisa diunduh disini

Untuk dzikir al-ma’tsurat petang mp3 bisa diunduh disini

1. DZIKIR SESUDAH TARAWIH


????? ??? ????? ???? ??????

??????? ?? ???? ??????

????? ??? ??? ????

??? ????? ???? ???

??? ????? ??? ???? ???????? ?????????,

????????? ????????? ?????? ?? ???? ????????

ALLAHumma inni as-aluka ridhoka wal-jannah

wa-a’uzubika min sakhathika wannar

ALLAHUmma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni

wa ‘an walidayya wa ‘an jami’il mukminina walmukminat

walmuslimina walmuslimat, birohmatika ya~ arhamar-rohimin

Artinya:

Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu untuk mendapatkan keridhaan-Mu dan surge-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia, Engkau suka mengampuni oleh sebab itu ampunilah kami dan ampunilah ibu bapak kami dan semua muslimin dan muslimat dengan kasih saying-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang.

2. DZIKIR DAN DOA WITIR

Niat Solat Sunat Witir Satu Rakaat

niatwitir

Aku solat sunnat witir satu rakaat kerana Allah Taala”

Zikir Selepas Solat Witir

dzikirwitir

Dibaca tiga kali sebelum membaca doa :

Doa Solat Witir:

doawitir

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keredhaanMu daripada kemurkaanMu,

dan aku berlindung dengan kemaafanMu daripada balasanMu,

dan aku berlindung denganMu seperti pujiMu sendiri ke atas diriMu.

Maka segala pujian dan sanjungan sehingga Engkau redhai.”

3. DOA SESUDAH TAHAJJUD

Jumlah rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat.
Lafaz Niat Solat Sunnat Tahajjud
niattahajjud
Aku sembahyang sunnat tahajjud dua rakaat kerana Allah Ta’ala
Doa sesudah tahajjud:
doatahajud
“Ya Allah, bagiMu segala puji. Engkau penegak langit dan bumi dan segala isinya. BagiMulah segala puji’. Bagimu kerjaan langit dan bumi serta isinya. Dan bagiMulah segala puji cahaya bagi langit dan bumi, Engkaulah yang hak, dan janjiMu adalah hak, dan syurga adalah hak, dan neraka adalah hak, dan nabi-nabi itu adalah hak, dan nabi Muhammad saw, adalah hak, dan saat hari kiamat itu adalah hak, ya Allah, kepadaMulah kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan yang belum kami lakukan, baik yang kami sembunyikan mahupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah.”

4. DOA SESUDAH SHALAT DHUHA

Sesudah melaksanakan shalat dhuha kita panjatkan do’a, adapun do’a yang kita panjatkan bisa kita rangkai dengan kata-kata kita sendiri atau dengan doa berikut :

doa-sholat-dhuha1

ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA MU’ASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA INKAANA BA’IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA ‘IBAADAKASH SHALIHIN.

Artinya:

“Ya Allah, bahwasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu, kecantikan ialah kecantikan-Mu, keindahan itu keindahan-Mu, dan perlindungan itu, perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi , keluarkanlah, jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh”.

5. DOA SUJUD TILAWAH/SYAHWI

Sujud Tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Hukumnya adalah sunah. Khusus bagi makmum, yang mendengarkan bacaan ayat sajdah yang dibaca imam, tidak boleh melakukan sujud tilawah, jika imam yang membacanya tidak melakukannya. Tetapi jika imam melakukannya, mak a makmum harus melakukannya. Kalau makmum tidak melakukannya, maka batallah shalat makmum itu, karena sujudnya makmam semata-mata hanyalah mengikuti sujudnya imam, bukan karena mendengar bacaan imam. Begitu pulajika makmum melakukan sujud tilawah sedangkan imam tidak melakukannya, maka batallah shalat makmum itu.

sujudtilawah

SAJADA WAJHII LILLADZII KHALAQAHU WA SHAW-WARAHU WA SYAQQA SAM’AHU WA BASHARAHU BI HAULIHII WA QUWWATIHII FATABAARAKALLAAHU AHSANUL KHAALIQIIN. 1X

Artinya: “Wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya, membentuknya, dan membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya upaya dan kekuatan-Nya. Maka Mahasuci Allah, Pencipta yang paling bagus.”

6. DOA BERBUKA PUASA

doa berbuka

- dzikir sesudah tarawih
- dzikir sesudah witir
- dzikir sesudah tahajjud
- doa sesudah dhuha
- doa sujud tilawah/syahwi
- doa berbuka

Written by ibu didin

August 11th, 2010 at 3:45 pm